IFC Markets Forex Broker

تشکیل سبد سرمایه گذاری

سبد سرمایه گذاری عبارت است از مجموعه ای از سرمایه گذاری ها در برخی اهداف مالی (منطبق با یک استراتژی سرمایه گذاری) که در صورت وجود حداقل ریسک، حداکثر سود را می دهد.

هدف اصلی یک سبد سرمایه گذاری دریافت بهترین نتیجه در محدودۀ تحقق یک سیاست سرمایه گذاری پیشرفته از طریق انتخاب معتبرترین و سودده ترین سرمایه گذاری ها است. یک سبد از انواع مختلف دارائی های سرمایه گذاری تشکیل می شود.

دسته بندی انواع سرمایه گذاری:

 • توسط درجۀ تجسم: غیرمادی و مادی؛
 • توسط انقضای سرمایه گذاری: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛
 • توسط سوددهی: بازدهی بالا، درآمد متوسط و سرمایه گذاری های غیرسودده (سرمایه گذاری در پروژه های اجتماعی و محیطی که غیرانتفاعی است)؛
 • توسط خصوصیت مشارکت در سرمایه گذاری ها: سرمایه گذاری های مستقیم (سرمایه گذاری بطور مستقیم در انتخاب سرمایه پذیر دخیل است)، سرمایه گذاری های غیرمستقیم (صندوق های سرمایه گذاری، مشاورین، صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایرین سرمایه گذاری را تعیین می کنند)؛
 • توسط درجۀ ریسک: ریسک بالا، ریسک متوسط، ریسک پایین و سرمایه گذاری های بدون ریسک؛
 • توسط نوع سرمایه پذیر: واقعی (خرید سرمایۀ واقعی)، مالی (سرمایه گذاری در سهام، اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار)، سفته بازی (خرید دارائی ها، جفت ارزها، فلزات گرانبها، سهام و غیره) انحصاراً برای کسب سود از طریق تغییرات در قیمت هایشان در آینده)؛
 • بوسیلۀ سطح نقدینگی: نقدینگی بالا (در یک دورۀ زمانی کوتاه تبدیل به پول نقد می شوند)، نقدینگی متوسط (بین 1 تا 6 ماه تبدیل به پول نقد می شوند)، نقدینگی پایین (پس از 6 ماه نقد می شوند)، بدون نقدینگی (به خودی خود محقق نمی شوند و فقط به عنوان بخشی از یک دارائی نقد می شوند)

سرمایه گذار در روند فعالیتش با مشکلاتی در ارتباط با انتخاب یک سرمایه پذیر با خصوصیات مختلف مواجه می شود. اکثر آنها شکل گیری یک مجموعۀ معین یا همان سبد را بر عهده می گیرند. ابزارهای بیشماری وجود دارند که یک سبد سرمایه گذاری را تشکیل می دهند اما اصلی ترین آنها عبارتند از سهام، اوراق قرضه، طلا، ارزها و املاک.

مراحل ایجاد یک سبد سرمایه گذاری

 • تعیین سیاست سرمایه گذاری و نوع سبد.
 • تعیین استراتژی مدیریت سبد.
 • تحلیل دارائی ها و ایجاد یک سبد. معیارهای اصلی برای دارائی های موجود در یک سبد سرمایه گذاری عبارتند از نسبت های نقدینگی، ریسک و سوددهی آنها.
 • ارزیابی تاثیر یک سبد به لحاظ مقایسۀ سود واقعی حاصل شده و ریسک.
 • بررسی یک سبد به منظور عدم اطمینان از اینکه محتویات سبد در تناقض با وضعیت اقتصادی که همینک تغییر کرده، کیفیت سرمایه گذاری اوراق بهادار و اهداف یک سرمایه گذار نباشند.

سبدهای سرمایه گذاری بوسیلۀ روش گردآوری سود و بوسیلۀ سطح ریسک به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از محافظه کارانه، معتدل و تهاجمی.

 • سبد محافظه کارانه دارای یک ریسک کم است در نتیجه سبدی است دارای سوددهی کم که شامل وام های کوتاه مدت، اوراق قرضه و دیگر ابزارهای با ریسک حداقل می شود..
 • سبد تهاجمی داری یک ریسک بالا است و سود بالایی هم دارد که بیشتر از سهام تشکیل می شود. اینگونه از سبدها معمولاً توسط آندسته از سرمایه گذارانی مدیریت می شوند که آمادۀ مواجه با ریسک هستند و به لحاظ روانشناسی در برابر نوسانات بالا مقاومت دارند.
 • سبد معتدل یک سبد متوازن است و قاعدتاً از ترکیبی از دارائی های کم بازده و پر بازده اما همزمان معتبر تشکیل شده است.

وظیفۀ اصلی سبد سرمایه گذاری این است که از مجموعه ای از دارائی های سرمایه گذاری، مشخصاتی را دریافت کند که اگر هر یک از آن دارائی ها بطور جداگانه مورد سرمایه گذاری واقع شوند چنین مشخصاتی را در پی نداشته باشد. هدف قائی ایجاد یک سبد رسیدن به بهترین ترکیب از ریسک و سود است. اگر سبد شامل دارائی های غیرمرتبط و متفاوت باشد، ریسک اغلب کاهش پیدا می کند. به عبارت دیگر، متنوع سازی دارائی ها در یک سبد باعث می شود که هرگاه ارزش یک دارائی به شدت کاهش پیدا کند، ارزش کل سبد کاهش کمی داشته باشد.

معاملۀ سبد در بازارهای مالی

همراه با توسعۀ ابزارهای ترکیبی شخصی PCI (روش GeWorko)، فرصت بسیار راحتی برای معاملۀ سبدهای متشکل از دارائی های متنوع در بازارهای مالی بجای معاملۀ جداگانۀ ابزارها پدیدار شده است. از طریق این فن آوری، معاملۀ سبد مبتنی بر دو سبد انجام می شود مانند معاملۀ جداگانۀ ابزارهای مالی بطوریکه یک دارایی (سبد پایه) بخش پایه است و دارائی دیگر (سبد مظنه) بخش مظنه است. ضمن اینکه معامله گر این فرصت را در اختیار دارد که ابزارهای منحصر به فرد مختص به خودش را معامله کند که نسبت به نوسان بالا مقاومت دارند ضمن اینکه انتظار دارد به بهترین ترکیب سوددهی و ریسک برسد و بر اساس دادۀ تاریخی رفتار ابزارهایش را تحلیل کند. معاملۀ سبد از طریق این فن آوری فقط در پلتفرم معاملاتی حرفه ای NetTradeX امکانپذیر است.

معامله را نزد IFC Markets بیاموزید

مرکز آموزشی IFCM

4 گام ساده تا یادگیری معامله

کتاب های معاملۀ فارکس

کتابخانۀ آموزش های معاملۀ فارکس و CFD

ویدئوهای آموزشی فارکس و CFD

ویدئوهای آموزشی برای مبتدی ها و برای کار با پلتفرم های معاملاتی (MT4, MT5, NTTX)

واژه نامۀ معامله گر

واژگان معامله: واژه نامۀ اصطلاحات فارکس و CFD