IFC Markets Forex Broker

بررسی بازار

عقب نشینی بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه ادامه پیدا کرد که پس از آن رخ داد که آمار مایوس کنندۀ چین، نگرانی ها دربارۀ کندی رشد جهانی را افزایش داد. شاخص S&P 500 با 0.5% ریزش به 2582.61 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.4% ریزش به 23909.84 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.9% سقوط به 6905.92 واحد رسید. ضعف دلار از سر گرفته شد زیرا کسری تجاری ایالات متحده با چین افزایش پیدا کرد و به رکورد 323.32 میلیارد دلار در 2018 رسید. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 95.58 واحد رسید اما همینک در حال رشد است. قراردادهای آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه با اندکی کاهش بسته شد. شاخص S&P 500 با 0.01% ریزش به 2596.23 واحد رسید و با 2.5% رشد هفتگی بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.02% ریزش به 23995.95 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.2% ریزش به 6971.48 واحد رسید. تقویت دلار کند شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن هستند که تورم از رقم 2.2% در نوامبر به 1.9% در دسامبر کند شده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 95.67 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه برای پنجمین روز متوالی رشد داشتند زیرا رئیس فدرال ریزرو، پاول، تکرار کرد که بانک مرکزی در قبال افزایش نرخ بهره صبور خواهد بود. شاخص S&P 500 با 0.5% رشد به 2596.64 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% رشد به 24001.92 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.4% رشد به 6986.07 واحد رسید. دلار تقویت شد زیرا تعداد مدعیان بیکاری در هفتۀ گذشته بیشتر از حد انتظار کاهش پیدا کرد و رقم به 216,000 نفر رسید. زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% رشد به 95.537 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه برای چهارمین روز متوالی رشد کرد همزمان مذاکرات چین-ایالات متحده در حالی به پایان رسید که چین متعهد شد میزان "قابل توجهی" از کالاهای آمریکایی را خریداری کند. شاخص S&P 500 با 0.4% رشد به 2584.96 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.4% رشد به 23879.12 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.9% رشد به 6957.08 واحد رسید. دلار به شدت ریزش پیدا کرد که پس از آن رخ داد که صورتجلسۀ نشست فدرال ریزرو نشان داد "بسیاری" از مسئولین بر این باور هستند که می توانند در قبال ادامه یافتن نرخ های بهره "صبور" باشند. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.8% ریزش به 95.136 واحد رسید و همینک نیز در حال رشد است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز سه شنبه برای سومین روز متوالی با رشد بسته شد که به دلیل افزایش خوش بینی سرمایه گذاران پس از انتشار گزارش هایی دربارۀ "اختلافات اندک تجاری" چین و ایالات متحده رخ داد. شاخص S&P500 با 1% رشد به 2574.41 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones ) با 1.1% رشد به 23787.45 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.1% رشد به 6897 واحد رسید. دلار تقویت شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بودند که فرصت های شغلی جدید در نوامبر هنوز از تعداد بیکاران آمریکایی بیشتر است علی رغم آنکه در اکتبر کاهش داشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 95.89 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز دوشنبه رشد کرد که پس از رشد شدید روز جمعه به دنبال صحبت های حامی کاهش نرخ بهرۀ فدرال ریزرو، پاول، رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.7% رشد به 2549.69 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.4% رشد به 23531.35 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1.3% رشد به 6823.47 واحد رسید. ضعف دلار تشدید شد زیرا شاخص غیرتولیدی متعلق به موسسۀ ISM از رقم 60.7% به رقم 57.6% در دسامبر کاهش پیدا کرد که کمتر از رقم مورد انتظار 58.7% است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.5% ریزش به 95.648 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. شاخص های اصلی سهام ایالات متحده نشان می دهند بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز جمعه با رشد بسته شد که توسط صحبت های حامی کاهش نرخ بهرۀ رئیس فدرال ریزرو، پاول، و گزارش اشتغال قوی تر از حد انتظار تقویت شد. شاخص S&P 500 با 3.4% رشد به 2515 واحد رسید و در طی هفته نیز با 2.0% رشد بسته شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 3.3% رشد به 23291 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 4.3% رشد به 6671 واحد رسید. ضعف دلار کند شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن بود که در دسامبر 312,000 شغل ایجاد شده است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 96.14 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه همۀ رشدهای روز قبل اش را از دست داد زیرا کاهش پیش بینی درآمد فصلی شرکت اپل (Apple) که برای اولین بار طی پانزده سال اخیر رخ داد، موجب کاهش ضریب اطمینان سرمایه گذار شد. شاخص S&P 500 با 2.5% ریزش به 2447.89 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 2.8% ریزش به 22686.22 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 3% سقوط به 6463.50 واحد رسید. ضعف دلار از سر گرفته شد زیرا موسسۀ ISM گزارش داد که تولید ایالات متحده در دسامبر با کندترین سرعت طی دو سال اخیر رشد داشته است. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% ریزش به 96.26 واحد رسید و همینک در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در اولین روز کاری سال 2019 و در معاملات متلاطم روز چهارشنبه رشد کرد درحالیکه ترامپ و رهبران دموکرات کنگره در اختلافات بودجه بر سر تامین مالی هزینه های ایجاد دیوار که منجر به تعطیلی بخشی از دولت شده است هیچ پیشرفتی نداشتند. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به 2510.03 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones ) با 0.1% رشد به 23346.24 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq composite) با 0.5% رشد به 6665.94 واحد رسید. ضعف دلار وارونه شد علی رغم آنکه شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده در دسامبر به 53.8 رسید در حالیکه پیش بینی می شد به رقم 53.9 برسد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 96.67 واحد رسید اما همینک در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

بازار سهام ایالات متحده در آخرین روز سال 2018 در روز دوشنبه رشد داشت که به دلیل وجود خوش بینی ها پس از توئیت ترامپ در روز شنبه رخ داد که طی آن اعلام شده بود او و "شی جین پینگ"، رهبر چین، در یک گفتگوی تلفنی دربارۀ تجارت "پیشرفت بزرگی" داشتند. شاخص S&P 500 با 0.9% رشد به 2506.85 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones ) با 1.2% رشد به 23327.46 واحد رسید. شاخص نزدک ( Nasdaq ) با 0.8% رشد به 6635.28 واحد رسید. هرچند شاخص S&P500 با 6.2% سقوط در سال 2018 مواجه شد و شاخص داوجونز () نیز 5.6% در طی سال سقوط کرد. دلار مجدداً ضعیف شد زیرا آمار منتشر شده حاکی از آن هستند که شاخص فعالیت تولید فدرال ریزرو دالاس در دسامبر منفی بود. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.2% ریزش به 96.37 واحد رسید و همینک نیز در حال ریزش است. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

شروع معامله با IFC Markets