IFC Markets Forex Broker

کاهش معاملات خرید دلار در پی آمار ضعیف تر ایالات متحده

29/10/2018

طبق گزارش کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) که در روز جمعه منتشر شد و آمار تا 23 اکتبر را پوشش می دهد، میزان معاملات خرید دلار در برابر ارزهای اصلی در هفتۀ گذشته از 27.64 میلیارد دلار به 26.16 میلیارد دلار رسید. میزان معاملات خرید دلار کاهش پیدا کردند چراکه صورتجلسۀ نشست فدرال ریزرو تائید کرد که سیاستگذاران از افزایش تدریجی نرخ بهره حمایت کردند ضمن اینکه فروش مسکن غیرنوساز در ماه اوت کاهش پیدا کرد.


روحیۀ CFTC در برابر نرخ مبادله ای

23 اکتبر 2018تمایلروند نرخ مبادله ایمعامله، به میلیون $تغییر هفتگی
CADنزولیمنفی-553300
AUDنزولیمثبت-4983121
EURنزولیمنفی-4344-101
GBPنزولیمنفی-3812336
CHFنزولیمنفی-2150-63
JPYنزولیخنثی-10321883
جمع-26163

خرید و فروش خالص تعهد معامله گران

تغییر هفتگی تعهد معامله گران

معاملات خرید فروش نسبت روحیۀ بازار

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


شروع معامله با IFC Markets