IFC Markets Forex Broker

برداشت وجه

به درخواست های برداشت وجه از حساب در خلال ساعات کاری بخش مالی رسیدگی خواهد شد.

Bank Transfer

والۀ بانکی

مدت انتقال: از 2 تا 3 روز کاری

کارمزد: میسیون بانک از25 دلار

Bank card

واله به کارت بانکی

دت انتقال: معمولا از 1 تا 5 روز کاری

میسیون: 2% + $7.50 / €6

داقل برداشت: $10 / €10

حداکثر برداشت: $ $1000 / €1000 per day

China Union Pay

China Union Pay

مان پردازش: ر روز کاری بعد

ارمزد: 0.3% (حداقل RMB 6)

داقل برداشت: $5

داکثر برداشت: $5000

WebMoney Transfer

یستم پرداخت WebMoney

دت انتقال: ز چند دقیقه

میسیون: %0.8 ( حداکثر $50)

داقل برداشت: 1$

Bank Transfer

یستم پرداخت Neteller

دت انتقال: از چند دقیقه

میسیون: 2% (min. $1 / €1 / ¥100 max. $30 / €30 / ¥3000)

داقل برداشت: 5$ / 5€ / 500¥

Skrill

یستم پرداخت Skrill

مان پردازش: ز چند دقیقه

رمزد: 1%

داقل برداشت: 5$ / 5€ / 500¥

داکثر برداشت: 5000$ / 5000€ / 500000¥

یستم پرداخت WebMoney Vietnam (WMV)

مان پردازش ممکن است 1 روز کاری باشد

ارمزد 0.8% (حداقل 500 VND ، حداکثر 1,000,000 VND)

Western Union

یستم پرداخت پول Western Union

مان پردازش ممکن است 1 روز کاری باشد

ارمزد: مشاهده

Internal Transfer

نتقال بین حساب های معاملاتی خود

دت انتقال: از چند دقیقه

ارمزد: دارد

داقل مبلغ انتقال: $1

Internal Transfer

Bitcoin (بیت کوین)

مان پردازش: 6 تائیدیه از شبکه بلاکچین

ارمزد واریز: قط کارمزد بلاکچین

داقل واریز: 1000 uBTC (0.001 BTC)

Bitcoin (فقط حساب های uBTC)

Others

یگر سیستم های پرداختی

دت انتقال: ز چند دقیقه

ارمزد:ستگی به سیستم پرداختی دارد

*درصورت عدم فعالیت یا تشخیص هرگونه سوء استفاده از سیاست بازپرداخت کارمزدهای سیستم پرداخت برای تکمیل مجدد حساب معاملاتی، IFC Markets این حق را محفوظ می دارد که کارمزدهای مربوط به سیستم های پرداخت را بطور کامل از موجودی حساب مشتری بردارد (کسر کند).

**اگر یک درخواست برداشت وجه ارسال کنید، IFC Markets این حق را محفوظ می دارد که مبلغ مربوط به غرامت های موجودی حساب منفی برای همۀ حساب های تان را از شما اخذ کند، همچنین وجوه پاداش (بونوس) ارائه شده در چهارچوب برنامه های تشویقی را نیز لغو کند.

معامله با IFC Markets را شروع کنید

ما آماده ایم که با هر نوع سوالی، 24 ساعته، شما را پشتیبانی کنیم.