fbEmirleri gerçekleştirme modeli | IFCM Türkiye
IFC Markets Online CFD Broker

Emirleri gerçekleştirme modeli

Değerli müşterilerimiz!

En iyi gerçekleştirme, müşteri emirlerini olası en avantajlı şekilde yürütülmesini sağlamak için müşteriler adına brokerin emirleri gerçekleştirme görevini ifade eder. IFC Markets bu sorumluluğun yerine getirilmesini çok ciddiye alıp, aşağıdaki alanlarda en iyi hizmetleri sağlamaktadır:

 • Emir gerçekleştirme - Anında gerçekleşme
 • Fiyatlandırma – En düşük sabit ve dalgalı spread'ler
 • Büyüklük – Herhangi bir hacimle ticaret

1. Müşteri emirlerini gerçekleştirme hibrit şeması

Ticaret terminalleri ile müşterilere şirket tarafından sunulan kotasyonlar likidite sağlayıcılarımızın en iyi kotasyonlarından otomatik olarak oluşturulurlar. Bu kotasyonlar bizim düşük spread'imizde bulunuyorlar. Müşteriler emirlerini bu kotasyonlar ile gönderiyor.

IFC Markets emrin hacmine bağlı olarak müşteri emirlerini hibrit bazda gerçekleştiriyor.

a) Küçük hacimli emir gerçekleştirme (1 milyon dolara kadar)

Emirler şirketin işlem platformu kotasyonu ile anında yürütülür, sonra daha büyük olanlara toplanır ve sadece bundan sonra likidite sağlayıcıları tarafından hedge edilir. Müşteriler gecikmeler yüzünden zarara uğramıyor ve biz müşteri emirlerinin toplanması sırasında olası gecikmeye bağlı likidite sağlayıcısı tarafından requote riskini üstleniyoruz. Ayrıca, müşteri emirlerinin çoğunluğu ters yönlüdür ve sıfıra getirilir. Bu tür emirlerin sadece küçük bir kısmı büyük emre toplanır ve hedge edilir ve bu da şemamızın güvenilirliğini artırır.

 • Müşteriler
 • Kotasyonlar

  Kotasyonların toplanması

  Kotasyonlar

  Emir

  Hacimlerin toplamı

  Emir
  (Hedge)

 • Likidite sağlayıcıları

b) Orta hacimli emir gerçekleştirme: $1 milyon - $10 milyon.

Emir şirketin işlem platformu kotasyonu ile anında yürütülür ve likidite sağlayıcımız tarafından hemen hedge edilir. Bu STP modelidir.

Gecikme yoktur. Biz likidite sağlayıcısı tarafından olası kotasyon değişikliği riskini üstleniyoruz.

 • Müşteriler
 • Kotasyonlar

  Kotasyonları toplama

  Kotasyonlar

  Emir

  Emir
  (Hedge)

 • Likidite sağlayıcıları

c) Büyük hacimli emir gerçekleştirme (10 milyon doların üzerinde)

Emir şirket sunucusuna iletilir ve derhal likidite sağlayıcısı tarafından alınır; likidite sağlayıcısı işlemin gerçekleştirilme olasılığını (fiyat aynı kaldı ise) onaylar ve işlem gerçekleşir. Müşteri terminali tamamlanan işlem hakkında bilgi alır. Burada DMA (Direct Market Access - doğrudan piyasa erişimi) piyasasına doğrudan erişim gerçekleşir.

Burada gecikme ve likidite sağlayıcısı tarafından gecikme mümkündür.

 • Müşteriler
 • Kotasyonlar

  Kotasyonları toplama

  Kotasyonlar

  Emir

 • Likidite sağlayıcıları

Emir gerçekleştirme hizmetimiz müşteriler için rahat olup şirket için de güvenlidir.


2. Sabit ve Dalgalı spread'ler

Şirket, finansal enstrüman gruplarının çoğunluğu için sabit ve dalgalı spread'ler (seçilen hesap türüne bağlı olarak) sunmaktadır.

Şirket finansal enstrüman gruplarının çoğunluğu için sabit spread sunuyor.

Sabit spread volatiliteye karşı korur; aslında bu müşteri için bir bonustur çünkü şirket bu volatilite risklerini üstleniyor. Şirket piyasaya emir göndermek yerine müşterilerine sabit spread ile ticaret yapmaya izin veriyor. Küçük ve orta hacimler için öncelikle şirket gerçekleştiriyor ve sonra otomatik olarak işlemleri piyasaya likidite sağlayıcılarına aktarıyor (bu şema düzenleme ve lisansımız uyarınca işliyor).

Böyle kotasyonlar üzerinde scalping yaparken müşteri ticaret taktiklerini kesin olarak hesaplayabilir.
Dalgalı spread'ler, işlem seansının çoğunda, sabit spread'lere göre daha dardır ve bu da gün içi aktif ticaret için iyidir.

3. Sapma ve Requote

Küçük ve orta hacimler için requote (müşteriye yeni değişmiş kotasyon teklif etme) neredeyse yoktur çünkü likidite sağlayıcısının yanıtını bekelemeye gerek yoktur; bu tür emirler şirketimiz tarafından hemen gerçekleştirilir. Requote sadece önemli haberler veya zayıf Internet bağlantısı durumunda mümkündür; emir müşteri terminalinden şirket sunucusuna gidene kadar fiyat oldukça değişmiştir.

Şirket terminalinde emri ayarlarken müşteri sapma fiyatını önceden ayarlayabilir. Eğer fiyat değişmiş fakat ayarlanan sapmanın içinde ise emir requote olmadan gerçekleşir.

Büyük hacimler için (10 milyon doları aşan) requote haberler durumunda veya likidite sağlayıcısı tarafından düşük likidite döneminde mümkündür çünkü emir gerçekleştirilmek için doğrudan ona gidiyor.

4. Piyasa, Stop ve Limit emirlerinin gerçekleştirilmesi, News Trading

Orta hacimli piyasa emirleri müşterinin işlem platformunda gördüğü fiyata hemen gerçekleştirilirler. 10 milyon doları aşan büyük emirlerin gerçekleştirilmesi için bu emirler doğrudan likidite sağlayıcılarına gönderilirler.

Limit emirleri müşteri tarafından ayarlanan veya daha iyi bir fiyata gerçekleştirilirler.

Stop emirleri müşteri tarafından ayarlanan veya gap olması durumunda gap'ten sonra ilk fiyata (tick) gerçekleştirilirler.

Müşteriler scalping ve news trading (haberler sırasında ticaret yapma) dahil olmak üzere herhangi ticaret stratejisi kullanmakta serbestler. Haberler ve beklenmedik olaylar sırasında kayda değer volatilite ve gap'ler olabilir. Böyle bir durumda emirler gap'ten sonra ilk fiyata gerçekleştirilirler. Haberler sırasında ilk tick ikinci tick ile teyit edilmelidir. Böyle durumlarda gecikmeler olabilir, çünkü piyasalar sakinleşmeli ve gap'ten sonra ilk kotasyonları vermelidir.