Emtia futures'ları | Emtia futures'ları üzerinde kesintisiz CFD'ler | IFCM Türkiye
IFC Markets Online CFD Broker

Kesintisiz Emtia CFD'lerini hesaplama şeması

Kesintisiz emtia (daha doğrusu emtia futuresı) CFD'si iki enstrüman temelinde oluşur: bu emtia üzerinde en yakın ve ondan sonraki vadeli sözleşme. Vadeli BRENT petrol sözleşmesine dayalı kesintisiz CFD oluşumu şeması örneğini inceleyelim.

1. Londra ICE borsasında sona erme tarihleri farklı olan vadeli BRENT marka petrol sözleşmeleri işlem görür. CFD formasyonu örneğimiz için sona erme tarihi yakın olan üç future seçilmiştir.

ICE borsası sona erme tarihi 5 yıl olan çok sayıda vadeli petrol sözleşmesi piyasaya getirir, yani her vadeli sözleşme 5 yıl işlem görür, ama yakın sona erme tarihi olanlar likittir. Böylece, aynı anda farklı sona erme (ve teslim) tarihleri ile birkaç nispeten likit vadeli sözleşme işlem görebilir, ama en yakın iki sözleşme önemli derecede daha likittir. Bu vadeli sözleşmeler çalışma (işlem) günlerinde borsa programına göre 02:00 - 24:00 CET (2:00-22:00 Cuma) saatleri arasında işlem görürler.

Sözleşmeler teslim tarihinden, ki bu genellikle ayın ortasında olur, yaklaşık bir ay önce işlem görmeyi kesiyorlar, yani örneğin Mart sözleşmesi Şubat ayı ortasına kadar işlem görecektir. En yakın sözleşmeden sonra gelen sözleşme fiyatı kural olarak uzun bir süre için ya en yakın sözleşme fiyatından yüksek ya da bu fiyattan düşük kalır.

2. Örneğin, 2015 yılı üç vadeli sözleşme düşünün: BRN5J (Nisan), BRN5K (Mayıs) ve BRN5M (Haziran). Şek. 1'te bu sözleşmeler sırasıyla Futures 1, Futures 2 ve Futures 3 olarak belirtilmiştir. Futures fiyatları daha iyi görsel netlik elde etmek için ayarlanmışlardır.

Kesintisiz BRENT marka petrol CFD'si (şekilde Continuous futures olarak gösterilen) iki yakın vadeli sözleşmenin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır. Ağırlıklandırma aşağıdaki formül ile en yakın vadeli sözleşmenin işlem sonuna kadar kalan gün sayısına göre gerçekleştirilir:

CF = F1 * T1/T + F2 * T2/T ,
ki burada CF – kesintisiz CFD fiyatı,
F1 – en yakın vadeli sözleşme Futures 1 fiyatı,
F2 – sonraki vadeli sözleşme Futures 2 fiyatı,
T – iki vadeli sözleşmenin sona erme tarihleri arasındaki nominal zaman aralığı (BRENT için
30 gün),
T1 – yakın vadeli sözleşmenin sona erme süresine kadar kalan (günler) zaman aralığı
T2 = T – T1 .

Sonuç olarak kesintisiz CFD fiyatı F1 ve F2 fiyatları arasındadır. Dahası, T zaman aralığı başında CF fiyatı F1 fiyatına yakın ve en yakın vadeli sözleşmenin işlem sonu tarihi yaklaştıkça CF fiyatı sonraki F2 sözleşme fiyatına yaklaşıyor.

En yakın vadeli sözleşmenin işlem sonuna kadar (Şek. 1'te "End trade 1" saati) birkaç gün kalıp üçüncü sözleşme likiditesi yeterli seviyeye ulaştığında sonraki vadeli sözleşme çifti hesaplamasına otomatik geçiş yapılır - Futures 2 ve Futures 3 (Şek. 1'te "Switch time" saati).

Yukarıdaki formülün basitleştirilmiş olduğunu, algoritmanın ise T nominal aralık başlamadan birkaç gün öncesinden yeni futures çiftinin hesaplanması da dahil olmak üzere bir dizi nüans dikkate aldığını da unutmayın.


Calculation scheme for commodity futures

Şek. 1

Sonuç olarak sonraki vadeli sözleşme çiftine geçiş anında Kesintisiz CFD kotasyonlarında hiçbir boşluk (gap) veya basamak oluşmaz. IFC Markets müşterileri böyle kesintisiz emtia CFD'leri üzerinde pozisyonları istedikleri kadar tutabilirler. Ayrıca, şirket sıradan vadeli sözleşmesi olan müşteri pozisyonlarını gerektiğinde en yakın borsa vadeli sözleşmesi üzerindeki hedging pozisyonunu kapatarak ve sonraki borsa vadeli sözleşmesi üzerinde pozisyonu tekrar açarak riskten korur. Formüle göre bir sonraki vadeli sözleşme yönünde kesintisiz CFD'nin fiyat hareketi pozisyonu sonraki güne taşıma maliyetinin (rollover, swap) yükselmesi ile tazmin edilir.

Bu teknoloji trader'lere vadeli sözleşmelerin sona erme tarihlerini önemsemeden emtia CFD'leri ile rahatça ticaret yapma olanağı tanır.

Ticarete başlamaya hazır mısınız?

Tüzel kişiler buraya tıklamalıdır
Bireysel
Yalnızca Latin harfleri
Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back