IFC Markets Forex Broker

تحلیل تکنیکال DJI : 2018-12-27

Dow Jones: ریزش یا رشد؟

توسعۀ فعالیت اقتصادی در سه ماه منتهی به نوامبر کند شد. آیا ریزش شاخص سهام DJI ادامه پیدا خواهد کرد؟

شاخص میانگین صنعتی داوجونز (Dow Jones industrial average) در شب کریسمس 2.9% سقوط کرد که بیشترین میزان ریزش در روز کاری پیش از کریسمس محسوب می شود. ریزش های اخیر بازار سهام به نگرانی ها دربارۀ کندی رشد جهانی و ادامۀ سیاست پولی انقباضی فدرال ریزرو نسبت داده می شوند. بیانیۀ فدرال ریزرو بیشتر از حد انتظار حامی افزایش نرخ بهره بود علی رغم آنکه نشانه هایی وجود داشتند از افزایش نرخ بهره در سال 2019 به تعداد کمتر از آنچه در تخمین های مربوط به افزایش های نرخ بهره در نشست ماه نوامبر بانک مرکزی علامت داده شده بود. فدرال ریزرو 2 بار افزایش نرخ بهره در سال 2019 را پیش بینی کرده است که از تعداد 3 بار افزایش پیش بینی شده در قبل کمتر است. آمار اخیر منتشر شده از سوی فدرال ریزرو شیکاگو تاثیر کمی بر تقویت ضریب اطمینان داشت. شاخص فعالیت اقتصادی ملی متعلق به فدرال ریزرو شیکاگو از رقم خنثی در اکتبر که به شکل نزولی تصحیح شده است به رقم 0.22 در ماه نوامبر رسید درحالیکه میانگین حرکتی سه ماهه از رقم به شکل نزولی تصحیح شدۀ مثبت 0.21 در اکتبر به رقم مثبت 0.06 در ماه گذشته رسید. کندی توسعۀ فعالیت اقتصادی موجب ریزش شاخص بازار سهام می شود.

DJI  در حال لمس سطح 38.2 فیبوناچی 12/27/2018 نمودار تحلیل تکنیکی IFC Markets

DJI در نمودار هفتگی (W1) در حال لمس سطح 38.2 فیبوناچی ترسیم شده از کف فراکتال 2016 مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. قیمت پایین خط میانگین حرکتی 50 هفته ای (MA50) که نزولی است قرار دارد که یک علامت ریزش محسوب می شود.

  • کانال Donchian روند نزولی را نشان می دهد و در حال گسترش ریزش است.
  • اندیکاتور MACD پایین خط سیگنال قرار دارد و فاصله در حال بیشتر شدن است که یک علامت فروش محسوب می شود.
  • نوسانگر Stochastic در حال ریزش است اما هنوز به محدودۀ کف فروش نرسیده است.

اگر قیمت پایین خط فیبوناچی 38.2 در 22524.60 بسته شود در آن صورت به اعتقاد ما حرکت نزولی شتاب پیدا خواهد کرد. می توان از سطح 22524.60 به عنوان نقطۀ ورود به بازار برای قرار دادن یک دستور در حال انتظار فروش استفاده کرد. می توان توقف ضرر را بالای آخری کف فراکتال در 24114.30 قرار داد. توقف ضرر پس از اجرای دستور در هر روز به سمت اوج فراکتال بعدی به دنبال علائم Parabolic حرکت می کند. بنابراین ما در حال تغییر نسبت احتمالی سود/زیان به نقطۀ تراز بین سود و زیان هستیم. اگر قیمت بدون رسیدن به دستور در 22524.60 به توقف ضرر در 24114.30 برسد در آن صورت توصیه می کنیم که دستور لغو گردد زیرا بازار دچار تغییرات درونی ای شده است که مورد توجه قرار نگرفتند.

خلاصۀ تحلیل تکنیکی

موقعیت فروش
Sell stopپایین 22524.60
توقف ضرربالای 24114.30

بزار تحلیلی انحصاری جدید

ار محدودۀ زمانی - از 1 روز تا 1 سال

ر گروه معاملاتی - فارکس، سهام، شاخص و غیره.

توجه:این بررسی صرفاً جنبۀ آموزشی و اطلاع رسانی دارد که بطور رایگان منتشر می شود. همۀ آمار مندرج در این بررسی از منابع عمومی دریافت شده و کم و بیش معتبر می باشند. ضمن اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که اطلاعات ارائه شده دقیق و کامل باشند. بررسی ها به روزرسانی نشده اند. همۀ اطلاعات مندرج در بررسی ها از جمله اظهار نظرها، شاخص ها، نمودارها و غیره صرفاً به منظور آشنایی ارائه می شوند و یک توصیه مالی یا یک پیشنهاد نمی باشند. همۀ متن بررسی یا هر بخشی از متن از جمله نمودارها نباید به عنوان یک پیشنهاد برای انجام معامله با دارائی خاصی مورد استفاده قرار گیرند. شرکت IFC Markets و کارکنانش تحت هیچ شرایطی مسئولیتی در قبال هرگونه اقدامی که هر فردی در حین یا پس از مطالعۀ بررسی انجام می دهد برعهده ندارند.


شروع معامله با IFC Markets