IFC Markets Forex Broker

CFD را در سهام ETF (صندوق های قابل معامله در بورس) معامله کنید

این گروه شامل قراردادهای CFD در سهام صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می شود که در بورس سهام نیویورک (NYSE) معامله می شوند.

کمیسیون برابر است با 0.02 USD به ازای هر سهم (اما حداقل برابر است 1 USD). کمیسیون در زمان باز و بسته شدن یک معامله (موقعیت) اخذ می گردد.

تعدیل سود سهام CFD در ETF برابر است با سود سهام به ازای هر سهم ETF. افرادی که دارای معاملات خرید (موقعیت های لانگ) در قراردادهای CFD هستند در حساب شان یک تعدیل سود سهام دریافت می کنند اما برای افرادی که دارای معاملات فروش (موقعیت های شورت) هستند، تعدیل از حساب کسر می شود. در هنگام محاسبۀ یک تعدیل مثبت، 15% مالیات از مبلغ تعدیل کسر می گردد.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد

لطفا پلت فرم و نوع حساب را انتخاب کنید

Standard-Fixed
Standard-Floating
Beginner-Fixed
Beginner-Floating
Demo-Fixed
Demo-Floating
Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
ابزار
شرکت
اسپرد، پیپ
فاصلۀ دستور به پیپ
سوآپ به پیپ
(خرید/فروش)
Feb
21
رقم
سود سهام تصحیح
حداقل حجم
مارجین در %
تاریخ محاسبه تصحیح
#ETF-GLDSPDR Gold Trust (ETF) 5 10 -2.11167 / -0.21117 USD per 100 #ETF-GLD 0.01 --- 1.00 #ETF-GLD 20 %
#ETF-IYRISHARES U.S. REAL ESTATE ETF 4 8 -1.41783 / -0.14178 USD per 100 #ETF-IYR 0.01 0.4722 USD 1.00 #ETF-IYR 20 % 17.12.2018
#ETF-SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST 10 20 -4.63083 / -0.46308 USD per 100 #ETF-SPY 0.01 1.4354 USD 1.00 #ETF-SPY 10 % 21.12.2018
#ETF-TLTISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF 5 10 -2.03817 / -0.20382 USD per 100 #ETF-TLT 0.01 0.2748 USD 1.00 #ETF-TLT 10 % 01.02.2019
شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید. شما می توانید در بخش تقویم درآمدهای شرکت ها، تاریخ های مربوط به زمان تعیین شدۀ انتشار درآمدهای هر شرکت را ملاحظه نمایید.