fbKesintisiz Endeks ve Emtia CFD'leri | Futures CFD'leri | IFCM Türkiye
IFC Markets Online CFD Broker

Kesintisiz Endeks ve Emtia CFD'leri

Kesintisiz hisse senedi endeksi CFD'si iki enstrüman temelinde oluşur: hisse senedi endeksi ve bu hisse sened endeksine en yakın futures. S&P 500 endeksine dayalı kesintisiz CFD oluşumu şeması örneğini inceleyelim.

 1. S&P 500 (SP500) hisse senedi endeksi ABD borsalarında işlem gören en büyük Amerikan şirketlerinin hisse senedi fiyatları ile oluşan borsa endeksidir.

  Bu endeks Standard & Poor’s derecelendirme kuruluşu tarafından hesaplanır. Endeks 500 büyük şirketlerin sermayesi üzerinde ağırlıklı ortalama hisse senedi endeksi olarak hesaplanır. SP500 her işlem günü sadece ABD'nin en büyük borsalarının (NYSE, Nasdaq Composite) işlem seansları saatlerinde - 15:30 - 22:00 CET - kesintisiz olarak hesaplanır, bu saatler dışında hesaplanmaz. Endeksin kendi indikatiftir, işlem görmez.

 2. Emtia Borsası'nda boyut ve son kullanma tarihleri farklı olan SP500 edeksi futures'ları işlem görür. CFD formasyonu örneğimiz için yakın son kullanma tarihi olan S&P 500 futures'ı seçilmiştir. CME bunların her biri bir yıldan fazla işlem gören birkaç futures piyasaya getirir: her vadeli sözleşme Mart, Haziran, Eylül ve Aralık (ayın üçüncü Cuma gününde) üçer aylık dönemlerde sona eriyor. Böylece, farklı sona erme tarihleri ile 5'e kadar sözleşme işlem görebilir, ama yakın sona erme tarihine sahip olan sözleşme en likit olandır. Bu futures'lar gün boyunca küçük molalar ile çalışma (işlem) günlerinde borsa programına göre işlem görürler. CFD'mizi oluşturmak için düşük likiditesi olan dönemler çıkarılmıştır. Sonuç olarak 02:00 - 22:00 CET zaman aralığındaki futures kotasyonları kullanılmıştır.
 3. Borsa futures'ı 18 saat işlem görür, endeksin kendi ise 6.5 saatlik borsa seansı aralığında hesaplanır. Ayrıca, işlem seansı aralığı futures işlem seansına dahildir (Şek. 1).

  Borsa futures'ı fıyatı nispeten stabil güniçi değerde kural olarak endeks değerinden ya daha yüksek ("contango" durumu) ya da daha düşük (“backwardation” durumu) olur (bu sapma DevFI olarak gösterilir).  Şek. 1

  Kesintisiz endeks CFD'si ("kesintisiz futures") en yakın borsa futures'ının kotasyonlarına dayalı oluşturulur (Şek. 1):

  • Kesintisiz endeks CFD'si borsa seansı sırasında endeksin kendisine uyar;
  • İşlem seansı dışında (ama en yakın borsa futures'ı işlem saatleri içinde) Kesintisiz endeks CFD'si kotasyonu en yakın borsa futures'ı kotasyonu eksi önceki günün son seans sonunda endeks ve bu futures arasındaki farka eşittir (bizim örneğimizde borsa seansı futures işlem seansı ile eş zamanlı biter).

  Kesintisiz endeks CFD'si kotasyonu hesaplama formülü:

  intisiz endeks CFD'si kotasyonu = en yakın futures kotasyonu - DevFI, ki burada DevFI = en yakın borsa futures kotasyonu - son borsa seansı kapanışında endeks değeri.

  Sonuç olarak kesintisiz hisse senedi endeksi CFD'si genişletilmiş endekstir, yani tüm vadeli işlem sırasında mevcut olan endeks.

 4. En yakın borsa futures'ının sona erme tarihinden birkaç gün önce biz otomatik olarak yeni hisse senedi futures'ı hesaplamasına geçiş yapıyoruz, yani DevFI_1 en yakın futures sapmasından DevFI_2 sonraki futures sapmasına geçiş yapacağız (Şek. 2). Geçiş yakın futures likiditesi düşmeye başladığı ve sonraki futures likiditesi yeterince yüksek seviyeye geldiği zaman gerçekleşir.

  Şek. 2

  Sonuç olarak, sonraki borsa futures'ına geçiş yapma anında kesintisiz endeks CFD'si kotasyonlarında hiçbir gap veya basamak yoktur. IFC Markets müşterileri böyle kesintisiz hisse senedi endeks CFD'si üzerinde pozisyonu oldukça uzun bir süre açık tutabilir. Ayrıca, şirket sıradan futures'ı olan müşteri pozisyonlarını gerektiğinde en yakın borsa futures'ı üzerindeki hedging pozisyonunu kapatarak ve sonraki borsa futures'ı üzerinde pozisyonu tekrar açarak riskten korur.

  Bu teknoloji trader'lara borsa futures'larının sona erme tarihlerini önemsemeden hisse senedi endeksleri CFD'leri ile rahatça ticaret yapma olanağı tanır.